Mensen geboren in of voor 1955: maak online uw vaccinatieafspraak!

Om versneld vaccinatieafspraken in te plannen, wordt nu de mogelijkheid geboden voor mensen in de leeftijdsgroep tot en met 1955 om online een afspraak te maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.


De groep die hierbij is uitgenodigd, bestaat uit ruim 200.000 personen. Zij krijgen het vaccin van BionTech/Pfizer. De GGD heeft inmiddels ruim 100 locaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.


Inmiddels zijn door de GGD’en zo’n 3 miljoen vaccinaties verricht. Aangezien de komende weken steeds meer vaccins beschikbaar komen, wordt het vaccinatietempo verder verhoogd. Het is van belang dat de mensen uit 1955 (of eerder), die zich willen laten vaccineren, zo snel mogelijk online een afspraak inplannen. Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van DigiD.


Mensen geboren in 1955 ontvangen komende week ook per post een uitnodiging. Het heeft op dit moment geen zin een afspraak in te plannen als je later dan 1955 bent geboren. Afspraken die gemaakt zijn door mensen die na 1955 zijn geboren worden afgezegd. Dagelijks worden afspraken gefilterd op geboortejaar. Mensen krijgen, indien ongeldig, bericht van annulering van de afspraak.


Vaccinatiestrategie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.