Hoe voorkomen we spillage van vaccins tegen corona?

We krijgen veel vragen over en verzoeken voor een mogelijke 'reservelijst' voor restvaccin. We willen niets liever dan iedereen die dat wil zo snel mogelijk vaccineren. De GGD kan die scheidsrechterrol alleen niet vervullen. In dit bericht geven we een toelichting.


Voorkomen van spillage is het uitgangspunt
Dat doen we door:

  • aan het einde van de dag geen nieuwe flacons open te maken tenzij het echt nodig is;

  • mensen die de volgende dag een afspraak hebben te vragen of ze gelijk vandaag kunnen komen;

  • eigen medewerkers te vaccineren. Dit mogen we volgens de richtlijnen al langer, uit de normale voorraad. Dat doen we echter niet: hiervoor gebruiken we alleen restvaccin.

We houden echt minimale aantallen over aan het eind van de dag. Als er al iets overblijft op een locatie, dan kun je de aantallen op 1 hand tellen. Dit restvaccin wordt nooit weg gegooid. Alles wordt geprikt.


Er zijn strikte landelijke richtlijnen voor wie dit restvaccin mag krijgen
Er is een landelijke prioritering van doelgroepen die aan het eind van de dag benaderd kunnen worden voor een vaccinatie met restvaccin. We hebben dagelijks te maken met schrijnende situaties waarin mensen die nog niet aan de beurt zijn, om begrijpelijke - vaak medische - redenen vragen om een vaccinatie. We willen niets liever dan iedereen die dat wil zo snel mogelijk vaccineren. De GGD kan die scheidsrechterrol niet vervullen.
Wel is er voor regio's ruimte om met regionale zorgpartners afspraken te maken. Ook in Drenthe bestaan deze afspraken. Schrijnende gevallen zijn bekend bij de (huis)artsen. Als voor deze mensen mogelijkheden bestaan, via de (huis)arts óf GGD, krijgen zij hierover bericht van hun (huis)arts.


De prioritering van de doelgroepen en deze werkwijze biedt ons nu houvast om hier zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk mee om te gaan. Dat neemt niet weg dat er genoeg situaties zijn die ons ook aan het hart gaan, maar we hopen op begrip van mensen dat wij in deze situaties onmogelijk kunnen bepalen wie er voorrang krijgt.