Geboren in 1962? Maak online uw vaccinatieafspraak!

Mensen geboren in 1962 kunnen nu online een afspraak maken voor een vaccinatie. Dit kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Het gaat om 250.000 personen die hierdoor versneld aan de beurt zijn voor een vaccinatieafspraak.


De GGD’en hebben inmiddels al meer dan 3.350.000 miljoen vaccinaties verricht op ruim 100 locaties. Aangezien de komende weken steeds meer vaccins beschikbaar komen, gaat het vaccinatietempo omhoog.

Inplannen met DigiD 
Iedereen uit geboortejaar 1962 ontvangt binnenkort per post een uitnodiging voor een vaccinatie. Maar het is dus niet nodig om op deze brief te wachten. We verzoeken mensen uit 1962 – die zich willen laten vaccineren – zo snel mogelijk online een afspraak in te plannen. Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Hiervoor is een DigiD-inlogcode nodig.

Geboren in of voor 1955, of in 1961?
Onlangs zijn mensen, geboren in of voor 1955, uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken. Iedereen die nog geen gebruik heeft gemaakt van deze oproep en dat wél wil, vragen we dringend alsnog een afspraak te maken. Dit geldt ook voor de mensen geboren in 1961.

Geboren in of tussen 1956 en 1960?
Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie. De GGD vaccineert deze leeftijdsgroep niet.

Jongere leeftijdsgroepen
Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u later dan 1962 bent geboren. Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert de GGD ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd.

Vaccinatiestrategie 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.