Extra prik (booster) versneld van start

Op 19 november start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden. Daarna worden mensen tussen de 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen.

 

Lees de rest van het nieuwsbericht van Rijksoverheid

 

Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming
De Gezondheidsraad geeft aan dat het versneld toedienen van de boosterprik op dit moment slechts een relatief beperkt effect zal hebben op het aantal besmettingen. Ook moet het nieuwe advies niet gezien worden als een instrument om de huidige besmettingsgolf in te dammen. Voor de algemene bevolking beschermen de COVID-19-vaccins nog steeds erg goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname (respectievelijk 94% tegen ziekenhuis- en 97% tegen IC-opname). Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming.

 

Wil je weten wat je in Drenthe kunt verwachten? Lees dan dit bericht. 

 

Informatie over het uitnodigen, voorwaarden en het inplannen van een afspraak lees je op de website van GGD GHOR Nederland