Aanrijroute priklocatie Assen gewijzigd

De route bij de priklocatie bij de Bonte Wever is recent aangepast naar eenrichtingsverkeer. 

 

Op dit moment prikken we bijna 10.000 mensen per dag. Dat doen we op vier locaties. Twee daarvan zijn XXL locaties. Dat betekent dat het al snel druk kan lijken. Gelukkig valt de wachttijd echter erg mee.

 

Soms is het onnodig druk. Daarom deelden we eerder deze week dit bericht. Hierin doen we de oproep om op het afgesproken tijdstip te komen (niet eerder). 

 

Ook zorgden we, met dank aan gemeente Assen, voor een betere verkeersdoorstroming bij de Bonte Wever. De weg bij deze priklocatie in Assen is aangepast naar eenrichtingsverkeer. De aanrijroute is nu via de Hoofdlaan, Stadsbroek en Kortbossen. Dit staat ook aangegeven op de bebording. Houd deze dus goed in de gaten. 

 

Meer informatie over onze locaties en routes vind je bij de pagina Locaties